2004

01 Segara Wangi, Goresan Pena, Kebayoran, Jakarta, Jumat, 01 Oktober 2004

===============================================================

 

01 Segara Wangi 

Hong Wilaheng Sekaring Bawana Langgeng

Gandamana Ya Gandamastuti

Antawigena Mahugena

Esti Tapak Sumarah Ing Hyang

Rahayu Puji Kasidan Jati            

 

Segara Wangi Sri Jalanidhi

Jembar Samodra Kamoting Ing Galih

Sinuhun Ayu Purnama Sidhi

Sinaring Teja Bawana Adhi

Sinekti Aji Sasangka Jati

Cahyaning Rasa Wahyu Dyatmika  

Sinawang Wulan Jeroning Taman

Sekar Kusuma Aruming Dalu

Siniwi Asih Kembang Siunuci

Gandhaning Puspa Ambar Ketawang

 

Hong Wilaheng Sekaring Bawana Langgeng

Gandamana Ya Gandamastuti

Antawigena Mahugena

Esti Tapak Sumarah Ing Hyang

Rahayu Puji Kasidan Jati            

 

Jagad Kapurba Lan Kawisesa

Jati Sangkan Paraning Dumadi

Bagaskara Gung Candra Kartika

Sinar Sumunar Cahya Pepadang

Bapa Angkasa Ibu Pertiwi

Giri Kahyangan Bumi Samodra

Siti Pareden Ilining Warih

Bantala Danyang Semara Bumi

Kaki Among Nini  Hamengkoni

Loro Atunggal Lampahing Ati

 

Hong Wilaheng Sekaring Bawana Langgeng

Gandamana Ya Gandamastuti

Antawigena Mahugena

Esti Tapak Sumarah Ing Hyang

Rahayu Puji Kasidan Jati             

 

Asmara Bangun Tesing Dumadi

Garbini Panggih Rasa Marma(r)ti

Kakang Kawah Adi Ari - ari

Getih Puser Lamas Kasinungan

Sedulur Papat Kalima Pancer

Raga Katingal Hurip Kahanan

Kadang Satuhu Pangiring Ingsun

Mijil Sami Saka Marga Ina

Jaya Mangesti Olah Sampurna

Memayu Hayu Bagya Bawana 

 

Hong Wilaheng

Sekaring Bawana Langgeng

Gandamana Ya Gandamastuti

Antawigena Mahugena

Esti Tapak Sumarah Ing Hyang

Rahayu Puji Kasidan Jati            

(Goresan Pena) (H6/01/10/2004)

[Back]

 

 

[BeN Poetica] -[Puisi Bebas] 

 

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 08/06/2015