Eddy Haryanto

01 Seuweu Siwi Siliwangi

   ***************************************************************************************************************************

 

01 Seuweu Siwi Siliwangi

Kuring seuweu Siliwangi

Rumasa tedak Pasundan

Hirup nyandang kawajiban

Karya nyata pangwangunan

 

Seuweu siwi Siliwangi

Seuja bakti ka sasama

Dadasarna Pancasila

Jeung UUD opat lima

 

Para kanca generasi muda

Hayu singkil pikeun jurit

Hirup ulah kuma kuring

Sing emut wangsit karuhun

 

Kuring tedak ti Pasundan

Singkil jurit taya pamrih

Pikeun ngeusi kamardikan

Dina widang pangwangunan

 

Seuweu siwi Siliwangi

Moal bakal jalir jangji

Gilig ati tandon nyawa

Ngabela nusa jeung bangsa

 

Para kanca generasi muda

Kudu era kudu mikir

Hirup ulah mangpang mengpeung

Sing emut purwadaksina

Caringin, Bogor, Tanpa Tanggal, 1986 

[Back]

 

                                                                               

[Soneta Indonesia][Puisi Parakanca]

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 15/06/2015