Engkas Kasmawinata

01 AMS Teh Imah Kuring  02 Sumerah Di Bumi Kawastu

   ***************************************************************************************************************************

 

01 AMS Teh Imah Kuring

Imah teh pangiuhan diri

Tina nereptepna panon poe

Tina gebretna cihujan

   

AMS teh imah kuring

Tempat ngeusi tali batin

Ngabina kakulawargaan

AMS teh imah kuring

Tempat pangiuhan hate

Tempat nyarande mun lunges

 

AMS teh imah kuring

Tempat pangauban jiwa

Pangiuhan pangimpungan

Panginditan pangbalikan

Simpay sutra pamengkeut asih

AMS teh imah kuring, sorga kuring

Caringin, 15 Oktober 2001

[Back]

 

 

02 Sumerah Di Bumi Kawastu

Sakuriling bungking jempling, simpe

Dewi Ratih rintih ngalirik bumi

Nyawang buana, nyiram alam ku cahya gumebyar

 

Jauh………..ngaruggunuk gunung pangranggo

Siga anu keur ngadago

Remen-remen diharudum kekeben halimun

Angin ngahiliwir ngagasir kakayon

Arusik lir anu keur dzikir

Sakedapan narawang mangsa katukang

Hate bet nalangsa kawas beunang kuwiyasa

Leng huleng ngaraga meneng

Asa jauh panineungan

 

Didieu pernah ngadek Bumi Kawastu

Ngaran anjeun keur kuring papaes hate

Nyangkaruk na jero kalbu

Kuring seja saestu

Nyungkruk laku tapak deku Sang Prabu

Turunkeuneun ka anak incu

 

Duh Gusti nu murbeng alam

Abdi nyuuh sujud ka Gusti

Naglungsar megat rembesan rahmat

Ngabangingik nganti-nganti pangasih

Mendeko ngantos-ngantos ridho azali

Sila neda pangampura

Cinagara, 25 Pebruari 2002 

[Back]

                                                                                

[Soneta Indonesia][Puisi Parakanca]

 

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 15/06/2015