19 Sabda Abadi

 

01 Bacalah Kitab  02 Hiduplah Benar  03 Carilah Makna  

04 Datanglah Kini  05 Bukalah Hati

 *************************************************************************************

 

01 Bacalah Kitab

Kitab suciku telah kubaca

Agar kutahu apa yang baik

Lalu hidupku terarah baik

Tidak terpuruk jatuh terhina

Baris aksara teduh kurasa

Bentuk pandangan suci menarik

Bongkar pedoman hingga berbalik                 

Buat diriku ingin mulia                                          

Sungguh ajaib kitab suciku                                                       

Penuh catatan kisah sejarah                                                   

Tempat bercermin diri pribadi                                           Sabda Abadi

Hidup berbijak dengan berguru                                                Soneta 047

Pada kuasa suci menjamah                                                        Petrarca

Para penulis kitab bahari                                                            AD 2001  

                                      [Back]

 

  

02 Hiduplah Benar

Bila inginkan hidup mulia

Jangan terlupa untuk membaca

Buku pegangan orang beriman

Tempat bertanya kaum percaya

Terus menerus baca pedoman

Maka benarlah arah tujuan

Teguh melangkah tidak tergoyah      

Bebas terlepas dari ancaman                  

                                          Lalu ketika salah bertingkah

                                          Tahu caranya untuk berubah

Sabda Abadi                Sebab terbaca pada aksara

Soneta 048                         Jalan berbalik benar terarah

Rubaiyat                      Maka bacalah dengan setia

AD 2001                        Kitab berisi kasih kuasa 

                                                        [Back]

 

  

03 Carilah Makna

Buka bacalah di waktu pagi

Tanpa terlalai haturkan doa

Cari pegangan di awal hari

Dengan teliti pahami makna

Damai rasakan di dalam kalbu

Kasih kuasa terarah penuh

Benih taburkan di lubuk rindu      

Hingga tertanam berakar tumbuh            

Maka haripun berlalu indah   

Dalam lindungan kuasa agung  

Langkah terjaga menghindar salah                                      Sabda Abadi

Jelas pandangan tiada bingung                                            Soneta 049

Kini datanglah padanya datang                                              Anglicia

Ia menanti janganlah bimbang                                                 AD 2001  

                      [Back]

 

 

04 Datanglah Kini

Sungguh kasihan orang yang bimbang

Enggan mencari jalan yang benar

Bila bertemu akhir yang malang

Kala terjerat soal yang sukar

Terang tenggelam cahaya pudar

Gelap terasa mencekam jiwa

Akan kemana mencari sinar                

Jalan tersesat tertutup noda              

                                          Hidup terlanda goncangan rasa

                                             Diri pribadi mencari jalan

Sabda Abadi                      Harus kemana berbuat apa

Soneta 050                            Kanan ke kiri belakang depan

Spenseria                                Sabda berfirman bukalah hati

AD 2001                                    Sabda mengundang datanglah kini 

                                                                                   [Back]

  

 

05 Bukalah Hati

Terang menjelang menyingsing fajar

Benih tertabur tertanam dalam

Lalu berakar bertumbuh mekar

Remang menerang usailah malam

Sebab mulanya adalah firman

Kekal abadi merangkum jaman

Lalu memancar cahaya indah                   

Alam semesta tercipta sudah                     

Sinar Ilahi sambutlah terang       

Sabda terucap memberi hidup  

Kini tawarkan pengusir malang                                            Sabda Abadi

Bukalah hati janganlah tutup                                                 Soneta 051

Sinar surgawi pancarkan sabda                                          Pushkinia

Sabda abadi kalimat baka                                                         AD 2001

                                            [Back]

 

 

[Soneta Namaskara] - [Namaskara Sonnets]

COLDA Air Minum  Sehat                     COLDA Mineral Spring  Water                    Sumber Air Pegunungan diproses secara  Higienis      *** COLDA ***

 

Air Minum_C O L D A_ Air Minum 

Mineral Drinking Water

Hubungi Customer Service :

Jl. Palmarah Barat No. 353 / Blok B2 Jakarta Selatan

Phone: (62-21) 530 4843, 7062 1108

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 16/06/2015