20 Sidang Istimewa

01 Presiden Rakyat  02 Presiden Salah  03 Presiden Turun

 *************************************************************************************

 

01 Presiden Rakyat

Selamat jalan Presiden rakyat

Pemimpin bangsa unggulan massa

Langkahmu tetap berdaya cipta

Pejuang teguh sepanjang hayat

Tinggallah duka tetaplah kuat

Kobarkan rasa merdeka jiwa

Bangkitkan cinta menjunjung nusa      

Majulah terus semoga sehat                          

Siapa salah siapa benar

Sejarah kelak tentukan pasti

Ukuran nanti mungkinlah lain                                          Sidang Istimewa

Bukanlah salah tidaklah cemar                                                       Soneta 052

Di masa depan nasibpun ganti                                                        Petrarca

Sekarang biar mereka main                                                            AD 2001

                                          [Back]

  

 

02 Presiden Salah

Kemelut bangsa berakhir sudah

Ancaman kata terbukti kini

Bermegah maju pemimpin putri

Katanya bapak presiden salah

Buaslah banteng membalas kalah

Pimpinan partai haruslah jadi

Apapun boleh asalkan pasti                           

Sekarang juga meminta jatah                                      

Berdiam diri adinda sayang                                                 

Menunggu waktu kakanda jatuh  

Sidang Istimewa                       Menanti saat meraih takhta                  

Soneta 053                          Benarkah sungguh adinda malang                              

Petrarca                                  Karena ingin begitu kukuh                                 

AD 2001                                      Biarkan kawan dilindas dusta                             

                                                                            [Back]

  

03 Presiden Turun

Gembira senang amanat suka

Ucapkan amin pertanda syukur

Sekarang senang semoga makmur

Penghalang sudah dilibas paksa

Semangat akbar berjaya karya

Ternyata akhir bukanlah kubur

Pembangun maju bergaya lentur        

Terpilih juga banggalah rasa                          

Tentara, sipil, utusan himpun

Nurani hati arahan partai

Supaya bulat hasilnya satu                                              Sidang Istimewa

Putusan mundur tiada ampun                                                        Soneta 054

Karena salah terlalu santai                                                               Petrarca

Haruslah turun menutup buku                                                      AD 2001

                                               [Back]

 

[Soneta Namaskara] - [Namaskara Sonnets]

 

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 16/06/2015