35 Namaskara

## 01 Pondok Kediaman  ## 02 Salam Rahayu  ## 03 Sambutan  Bijak  ## 04 Pusaka Arya 

## 05 Nyalakan Api  06 Asmara Santa

 *************************************************************************************

 

01 Pondok Kediaman

Itukah pondok kediamanmu

Tempat berguru pertapaanku?

Adakah kebenaran di sini

Penopang kebaikan sejati?                              Namaskara

Apakah engkau cantrik pelajar

Ataukah empu kawi pemapar?

Janggan Asmara Santa jawablah!   02 Salam Rahayu

Selamat jumpa sahabat lama

Rahayu salam kuucap juga

Silahkan masuk ke pondok kami

Namaskara                                   Marilah duduk tenangkan diri     

Begitu banyak terluang waktu

Janganlah engkau terburu nafsu

03 Sambutan Bijak                                              Sabarlah dulu redakan batin!

Sekejap hening mencekam rasa                                                                      [Back]

Membawa jiwa ke alam sana

Di mana batin menjadi tenang            

Berbasuh sinar cahaya terang                         Namaskara

Sehingga sirna ragunya hati

Tiada ingin bertanya lagi

Terlarut dalam sambutan bijak     04 Pusaka Arya

Semilir angin berhembus lembut

Di lereng gunung berliput kabut

Di bumi Jawa mengolah kalbu       

Namaskara                                   Mencari Nusa Antara rindu    

Hindia lama menapak jejak

Persia purba tiada tampak

Pusaka Arya bawalah datang!

                                                                                                                              [Back]

 

05 Nyalakan Api                                              06 Asmara Santa

Bacalah Gatha petunjuk jaman                  Berkata lirih Asmara Santa

Pabila ingin mencari jalan                               Membuka niat berpikir tenang

Dengarkan Gita nyanyian suci                   Bermaksud untuk arahkapandang

Ketika rindu membakti diri                       Bercita-cita tumbuhkan karsa

Nyalakan api bangunkan jiwa              Karena Gatha adalah cipta

Teguhkan Nusa Antara kita                     Gubahan agung amanat terang

Supaya bangsa menjadi bijak!             Bersanding Gita nyanyian juang    

                                                                           Menjadi daya peneguh rasa

                                                                                  Berbekal suci mampulah diri

                                                                                     Memikul beban di medan tugas

Namaskara                                                                     Berdiri tanpa merasa gentar

Soneta 134                                                                 Berlaras pikir kuatkan hati

Petrarca                                                                        Melangkah maju di jalan keras

AD 2001                                                                            Berpantang mundur karena benar

                                                                                                             [Back]

 

 

[Soneta Namaskara] - [Namaskara Sonnets]

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

 

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 16/06/2015