40 Aku Siti Jenar

## 01 Aku Adalah  02 Tegaknya Hidup  ## 03 Makna Abadi  04 Diri Berwujud 

## 05 Daya Ilahi  06 Daya Sukmaku  ## 07 Adalah Aku  08 Maha Gemilang

 *************************************************************************************

 

01 Aku Adalah                                              02 Tegaknya Hidup

Aku adalah aku di awal waktu                               Siapa aku wahai diriku

Bahkan sebelum masa dahulu                                  Sahaya hidup tapi rajanya

Aku sekarang ada di sini                                      Berada dalam ruang dan waktu

Untuk meniti jalan abadi                                         Di desa kecil alam semesta

Maka akupun hidup berbuat                                   Aku dan kamu kita kamipun

Berbekal salam doa selamat                                       Membuat aku menjadi banyak

Menjadi aku adalah hidup!                                   Dengan mereka dia terhimpun

                                                                                                            Lawan pasangan dipisah jarak  

                                                                                    Semua milik aku punyai

                                                                                       Bila tiada pemilik lain

Aku Siti Jenar                                                              Ditambah alam semesta permai

Soneta 143                                                                      Milik bersama harta terjalin

Anglicia                                                                             Tegaklah aku hidup mandiri

AD 2002                                                                              Menata alam membangun diri

                                                                                                         [Back]

 

 

03 Makna abadi                                           04 Diri Berwujud

Siapa sumber yang menjadikan                            Aku terwujud di awal masa

Gerakan kekal yang menciptakan                             Ketika aku lahir di bumi

Di mana dia dapat kucari                                      Untuk menjawab panggilan rasa

Supaya aku tambah mengerti                                 Hidup semesta jiwa abadi

Makna abadi kejadianku                                         Sebagai anak bapa ibuku

Di tengah alam kepunyaanku                                      Pencipta hidup yang kelihatan

Apakah ada jalan kesana?                                   Aku melangkah mengisi waktu

                                                                                 Untuk mengabdi sang kehidupan

                                                                                    Sedang asalku di masa silam

                                                                                       Terjadi kala daya penyuluh

Aku Siti Jenar                                                                                  Menghimpun unsur anasir alam

Soneta 144                                                                                             Untuk berpadu membentuk tubuh

Anglicia                                                                             Maka adalah aku sekarang

AD 2002                                                                                                       Dalam menjadi teguh berjuang 

                                                                                                          [Back]

 

 

05 Daya Ilahi                                                   06 Daya Sukmaku

Daya ilahi yang menciptakan                                   Rasakan daya sukmaku agung

Dari sukma yang tak kelihatan                                 Dalam diriku pada takhtanya

Gambar insani di dalam rupa                              Abadi kekal tidak bergantung

Menurut citra arahan jiwa                                        Sungguh mandiri maha kuasa

Unsur alami menjadi bahan                                     Dengarkan kata jiwaku luhur

Raga jasmani indah rupawan                                   Karsanya cipta rasa pribadi

Hidup terjadi ada sekarang!                                Di kala hati memuji syukur

                                                                                 Karena hidup terus menjadi

                                                                                    Saksikan gaya ragaku indah

                                                                                                                    Bergerak pasti memandang tegas

Aku Siti Jenar                                                                                  Dengan serasi mengatur langkah

Soneta 145                                                                                             Semua tampak begitu jelas

Anglicia                                                                                                       Pencipta alam sungguh menyatu

AD 2002                                                                                                       Dengan ciptaan dalam diriku  

                                                                                                       [Back]

 

07 Adalah Aku                                               08 Maha Gemilang

Sabdanya aku adalah aku                                       Ketika doa aku haturkan

Karena hidup adalah satu                                              Memuja sumber semesta alam

Aku yang ada abadi pasti                                      Kalimat suci mengalun pelan  

Dalam wujudnya terus menjadi                             Menyebut nama teriring salam

Kita semua alam semesta                                       Indahnya kata menerpa diri

Adalah esa menurut rasa                                               Lalu menuju mahligai kalbu

Hiduplah aku yang maha agung!                       Bergema dalam ruangan hati

                                                                                 Di mana aku adalah aku

                                                                                    Ketika aku sujud menyembah

                                                                                       Sebagai hamba sahaya hina

Aku Siti Jenar                                                              Di atas takhta aku disembah

Soneta 146                                                                      Dalam tunggalnya yang maha esa

Anglicia                                                                             Aku adalah aku sekarang

AD 2002                                                                                 Yaitu jiwa maha gemilang

                                                                                                         [Back]

 

[Soneta Namaskara] - [Namaskara Sonnets]

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 16/06/2015