41 Kertajaga

## 01 Kertajaga  02 Darmasiksa  ## 03 Nusantara  04 Pajajaran

 *************************************************************************************

 

01 Kertajaga                                          02 Darmasiksa

Kertajaga tanah subur makmur                              Di sana memang jalan utama

Warisan suci para leluhur                                         Tritangtu di buwana berlaku

Taruma Sunda Galuh Mataram                        Menopang rakyat bangsa negara

Sejarah bangsa di masa silam                              Supaya damai rukun selalu

Kenangan para rakeyan agung                              Rama mengabdi resi mengasuh

Seindah lembah di kaki gunung                              Para ponggawa ratu mengatur

Itulah citra tanah airku!                                        Darma dan siksa sebagai suluh

                                                                                 Kebijakan yang harus terukur

                                                                                    Para sentana abdi sejati

                                                                                       Harum namanya jadi pahlawan

Kertajaga                                                                                           Teguh membela lingkup negeri

Soneta 147                                                                                             Sehingga segan seluruh lawan

Spenseria                                                                                                   Maka berseri rakyat menyebut

AD 2002                                                                                                       Kertajaga panjinya disambut

                                                                                                       [Back]

 

 

03 Nusantara                                             04 Pajajaran

Maju terus Bina Kertajaga                                   Pajajaran jiwa Siliwangi

Membela Praja Nusa Antara                                     Tetaplah hidup sepanjang masa

Berjuang untuk semua insan                          Di bumi luhur mandala suci

Tanpa memandang darah turunan                            Tempat berpijak menggali rasa

Bahu membahu waktu berjuang                       Janganlah hilang cerminan kalbu

Di bawah restu para rahiyang                               Tanda utama di kabuyutan

Itulah jalan para sentana!                               Niskala Jati penuntun laku

                                                                             Makna teragung abdi Pangeran

                                                                                   Rancamaya yang masih dikenang

                                                                                      Tempat sunyi yang terhampar luas

Kertajaga                                                                    Alangkah sayang kini terhilang

Soneta 148                                                                                             Membekas rindu rasa tak puas

Spenseria                                                                         Jagalah kini yang masih tinggal

AD 2002                                                                             Supaya jangan nanti menyesal

                                                                                                         [Back]

 

[Soneta Namaskara] - [Namaskara Sonnets]

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 16/06/2015