43 Pamanah Rasa

## 01 Mundinglaya  02 Waris Karuhun  ## 03 Darmawisata  04 Pamanah Rasa 

## 05 Cinta Negara  06 Nusa Persada  ## 06 Rasa Asmara  07 Para Kawula

 *************************************************************************************

 

01 Munding Laya                           02 Waris Karuhun

Buku Mundinglaya Di Kusuma             Anak berumur sembilan tahun

Memukau penuh daya pesona               Ingin melihat kerajaannya

Tentang seorang anak berbakti           Pajajaran praja bahagia

Demi ibunda pergi mencari              Pusaka peninggalan karuhun

Layang Salaka Domas di langit     Dibawa pergi ketempat anggun

Oleh Guriang Tujuh terpingit          Oleh paman Jaka yang percaya

Berhasil lalu menjadi raja!                    Batu Tulis itulah tempatnya

                                                            Menurut dongeng Ki Juru Pantun

                                                                   Sayang pintu pondoknya terkunci

                                                                      Mungkin belum waktunya mengenal

Pamanah Rasa                                          Tapi dipanggul puaslah hati

Soneta 150                                                    Mengintip tilas bekas tertinggal

Petrarca                                                        Untung terpikir mencari akal

AD 2002                                                     Sehingga niat diri terpenuhi

                                                                                      [Back]

 

 

03 Darma Wisata                                              04 Pamanah Rasa

Pergi wisata seluruh kelas                                    Sewaktu menginap di Cipanas

Untuk bersuka di alam bebas                                   Siliwangi namanya disebut

Membawa bacaan teramat bagus                         Makna kehadirannya disambut

Hingga dibaca terus menerus                            Sampai terheran kawan sekelas

Judul buku Prabu Siliwangi                           Di kebun raya taman Cibodas

Sangat menggugah daya nurani                       Nama diseru keras dan lembut

Maka berkidung tentang namanya!                Menyatu dengan alam berkabut

                                                                             Terbawa hembusan angin lepas

                                                                                  Telaga Warna menjadi saksi

                                                                                      Ketika daya Pamanah Rasa

Pamanah Rasa                                                           Menabur benih cinta sejati

Soneta 151                                                                     Kepada wujud tanah persada

Petrarca                                                                         Walau akhirnya jadi terlupa

AD 2002                                                                      Tetap membekas di relung hati

                                                                                                        [Back]

 

 

05 Cinta Negara                                  06 Nusa Persada

Memandang kini ke masa silam              Masih mending masa Pajajaran

Kala purnama sinari malam                       Jamannya ada Kuwera Bakti

  Kalimat pantun Bogor terngiang              Juga upacara Guru Bumi

  Kidung Kujang Di Hanjuang Siang       Dan lumbung padi berkelimpahan

Sebab termuat di dalam buku           Sawah ladang pantang dijajakan

Sejarahnya Siliwangi Prabu                Mana perlu ngijon kaum tani

Citra asmara cinta negara!                Apa lagi kesal sampai mati

                                                                                          Atau tewas sebab kelaparan

                                                                      Subur makmur jaman Kertajaga

                                                                         Masih dikenang hingga sekarang

Pamanah Rasa                                             Disebut dalam harapan doa

Soneta 152                                                       Dirindukan di masa mendatang

Petrarca                                                           Menjadi dasar untuk berjuang

AD 2002                                                         Membela nusa persada bangsa

                                                                                              [Back]

 

 

07 Rasa Asmara                                             08 Para Kawula

Inilah cintaku yang pertama                               Siliwangi satu tapi banyak

Awal gairah rasa asmara                                        Di Tatar Sunda di mana-mana

  Bertumbuh kala memadu kasih                            Indah menghias lubuk persada

  Di bawah mega berarak putih                           Mekar merias hati semarak

Tanah airku manis menawan                        Pada wujudnya yang tidak nampak

Buat hatiku sungguh tertawan                            Terhimpun ratu, resi dan rama

Lambangnya itulah Siliwangi!                        Bagai muara sejarah lama

                                                                                                    Kala disebut membawa dampak

                                                                                Dalam irama kisah berpantun

                                                                                    Sabda katanya amat menawan

Pamanah Rasa                                                        Dengan bijak berujar menuntun

Soneta 153                                                                  Para kawula sesama kawan

Petrarca                                                                      Agar meniru contoh andalan

AD 2002                                                                   Bukannya hidup hanya melamun

                                                                                                         [Back]

 

 

[Soneta Namaskara] - [Namaskara Sonnets]

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 16/06/2015