45 Keabadian

01 Malam Tahlilan  02 Jiwa Kemana  03 Rahim Semesta  04 Kekal Abadi 

05 Tatanan Alam  ## 06 Begitu Dalam

 *************************************************************************************

 

01 Malam Tahlilan                                                     02 Jiwa Kemana?

Mendengar doa yang dipanjatkan                        Seperti apakah akhir itu?

Pada acara malam tahlilan                                          Apakah seperti asal mula?

Di antara duka yang tersisa                                  Akan kemana jiwa berlalu?

Terdengar bisik hati bertanya                                  Apakah pergi ke alam baka?

Mencari di mana saudaraku                                 Bukankah baka itu semua?

Setelah tiba di ujung waktu                                      Bukan lawan dari yang terbatas

Apakah dia tiada lagi?                                       Tapi rangkaian waktu yang fana

                                                                              Terus menerus gerak melintas

                                                                              Bukankah jiwa itu dilepas?

                                                                                 Dari tempat ke tempat beranjak

Keabadian                                                             Setiap saat pergi bergegas

Soneta 157                                                                Bila gerbang perpisahan tampak

Spenseria                                                                    Sungguh jiwa di alam abadi

AD 2002                                                                        Selalu ada kini dan nanti

                                                                                                [Back] 

 

03 Rahim Semesta

Di kala tiba waktunya mati

Awal dan akhir menjadi satu

Setelah usai dimulai lagi

Yang lama sirna berganti baru

Surga hanyalah di balik pintu

Yaitu rahim alam semesta

Dari sanalah jiwa menuju

Ke dalam tubuh kasih ibunda

                                          Masa dahulu walau terlupa    

                                             Menjadi dasar untuk melangkah                     

Keabadian                                Tersurat pada catatan jiwa                  

Soneta 158                                     Selalu ada tiada punah                    

Spenseria                                          Yang pernah ada sekarang hidup                          

AD 2002                                               Menjadi ada sampai meredup              

                                                                         [Back] 

 

04 Kekal Abadi

Hidup setua alam semesta

Begitu pula jiwa insani

Tiada fana ataupun baka

Karena jiwa hidup abadi

Terus menjadi dalam mencari

Seraya tumbuh untuk berkembang

Tiada pernah akan berhenti

Selama alam masih terbentang

Hidup semesta setiap orang                                                            

Kekal adanya tanpa berakhir                                                       

Tidak terbatas ukuran panjang                                                                                       Keabadian

Tiada sanggup dicapai pikir                                                                      Soneta 159

Hidup menjadi di perjalanan                                                                               Spenseria

Hidup abadi di kelanggengan                                                                            AD 2002

                                    [Back] 

 

05 Tatanan Alam

Satu hiduplah untuk semua                                                                   

   Semua hidup untuk yang satu                                                        Keabadian

Sumber abadi alam semesta                                                              Soneta 160

   Pada yang satu hidup tertuju                                                           Spenseria

Seluruh hidup sungguh terpadu                                                        AD 2002

Terhimpun erat dalam ikatan                                                                     

Baik sekarang maupun dulu                       06 Begitu Dalam

Tiada pernah berpisah jalan                      Begitu dalam teramat ngeri

Lalu apa yang disebut Tuhan?                  Renungan tentang alam abadi

Adakah dalam tatanan ini?                        Tiada sampai ataupun mampu

Apakah nama atau panggilan                       Bahasa kata kalimat baku

Bagi Kuasa Yang Maha Tinggi?                                       Hanyalah rasa pandangan sukma

Alam semesta hidup yang indah             Sekejap lihat secercah makna

Sungguh semua Tuhan itulah                              Setelah itu berlalu hilang!  Rima 177

                                                                                                             [Back] 

 

 

[Soneta Namaskara] - [Namaskara Sonnets]

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 16/06/2015