55 Ketiga Umat

01 Ketiga Cara  02 Ketiga Doa  03 Ketiga Cinta  04 Ketiga Surga

 *************************************************************************************

 

01 Ketiga Cara

Ketiga umat nabi mulia

Ibrahim bapak kaum beriman

Dalam sejarah panjang dunia

Teguh melangkah dengan pedoman

Pengikut Musa berpegang Taurat

Umatnya Isa wartakan Injil

Qur’an dibaca kaum Muhammad

Agar lenyaplah niat yang bathil

Walaupun kadang bagai seteru                                              

               Seolah musuh saling menentang                                          

            Tapi panggilan hatinya satu                                                          Ketiga Umat

               Untuk mengabdi berkasih-sayang                                             Soneta 199

Menyembah Tuhan Semesta Alam                                              Anglicia

Sebagai anak turunan Adam                                                         AD 2002

                                                [Back] 

  

02 Ketiga Doa

Ketiga doa pujian tulus

Naik ke surga tempat mulia

Segala sekat dusta dunia

Dalam rakhmatNya lenyap terhapus

‘Shema Yisrael’ mengalun merdu

Dan ‘Pater Noster’ terucap lembut

‘Al Fatihah’ pun lurus menyambut

Ketiga doa laras menyatu

                                                Memanggil sabda di lubuk hati

                                                   Supaya hidup benar dituntun

Ketiga Umat                                Sehingga mampu berlaku santun

Soneta 200                               Sesuai firman amanat suci

Sonetaria                                    Di dalam doa pancaran iman

AD 2002                                       Semua satu di dalam Tuhan 

                                                                           [Back]

  

03 Ketiga Cinta

Tersulut cinta kepada Tuhan

Jiwa tergugah untuk berbakti

Mengolah tanah membangun bumi

Supaya hidup mampu bertahan

Kala menata desa dan kota

Cinta tumbuhkan niat yang baik

Mendorong umat untuk berbajik

Tanpa memandang beda agama

Karena cinta dalam ibadah                                                         

               Kasih berkembang pada yang hidup                                   

                  Bahkan merengkuh segenap alam                                       Ketiga Umat

            Membuat hidup semakin indah                                                      Soneta 201

               Semarak riang tak akan redup                                                      Sonetaria

                  Berlimpah rakhmat siang dan malam                                          AD 2002  

                                                             [Back] 

 

04 Ketiga Surga

Semoga surga hati nurani

Menjadi pandu menjaga langkah

Agar terhindar arah yang salah

Karena sinar terang ilahi

Semoga surga dalam dunia

Kelak terwujud antara umat

Kala membangun luhurnya sifat

Sehingga insan makin mulia

                                                Semoga surga abadi kekal

                                                   Sungguh menjadi harapan insan

Ketiga Umat                                Tempat berkumpul di akhir jaman

Soneta 202                               Umat yang tekun hidup beramal

Sonetaria                                       Semoga surga sekarang datang

AD 2002                                          Membawa damai dan kasih-sayang 

                                                                                        [Back]

 

 

[Soneta Namaskara] - [Namaskara Sonnets]

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 16/06/2015