111 Budi Handrianto ( 1969 )

 

01 Rakhmat  02 Laknat Khamr  03 Malaikat Kanan Kiri  04 Benci Tiga Lebih Dari Tiga  05 Macam Orang Marah  06 Hak Tetangga  07 Kesukaan Abu Darda  08 Cinta Tiga  Lebih Dari Tiga  09 Kesukaan Nabi

***************************************************************************************************************************

  

   

   

   

01 Rakhmat

Allah telah ciptakan rahmat

Terbagi atas 100 bagian

Di akhirat 99 bagian

Ia tahan

Di dunia satu bagian

Ia turunkan

Maka                               

Dengan satu bagian di dunia

Setiap mahluk seluruh alam semesta

Berkasih sayang saling menyinta

Sehingga seekor kuda

Ia angkat kakinya

Khawatir,

Dirinya menginjak sang anak semata                            HR Abu Laits dari Abu Hurairah

                       [Back]

 

 

 

02 Laknat Khamr

Allah telah melaknat

Sepuluh golongan siapa-siapa saja

Mereka yang berurusan dengan khamr

Pertama, orang yang memeras

Kedua, orang yang minta diperaskan

Ketiga, orang yang meminum

Keempat orang yang memberi minum

Kelima, orang yang membawakan

Keenam, orang yang minta dibawakan

Ketujuh, orang yang menjual

Kedelapan, orang yang membeli

Kesembilan, orang yang mengedarkan

Kesepuluh, orang yang menanam pohon

Untuk dibuat khamr

      [Back]

 

 

 

 

03 Malaikat Kanan Kiri

Nabi saw bersabda

Malaikat kanan manusia lebih kuasa

Daripada malaikat kirinya

Bila seorang muslim berbuat kebaikan

Langsung dicatatnya malaikat kanan

Sepuluh kebaikan

Jika berbuat kejahatan

Saat akan ditulis malaikat kiri

Malaikat kanan memperingatkan

Tahan dulu beberapa saat!

Bila bertobat

Tidaklah jadi dicatat

Bila tak mau tobat

Dicatat satu amal jahat

                               [Back]

 

 

 

04 Benci Tiga Lebih Dari Tiga

Allah benci kepada

Tiga golongan manusia

Namun bencinya kepada

Tiga golongan manusia

Lebih berat kepada mereka

Allah benci kepada orang yang fasik

Tapi pada orang tua yang fasik

Ia lebih benci

Allah benci orang kikir

Tapi orang kaya yang kikir

Ia lebih benci

Allah benci orang sombong

Tapi pada orang miskin yang sombong

Ia lebih benci                                                                Al Hadits

                                               [Back]

 

 

 

 

05 Macam Orang Marah

Ada orang

Ia cepat marah

Namun ia cepat pula reda

Ada pula orang

Ia lambat marah

Tapi lambat juga reda

Kedua orang itu

Seimbang dan wajar saja

Sebaik-baik kamu adalah

Orang yang lambat marah

Namun cepat redanya

Seburuk-buruk kamu adalah

Orang yang cepat marah

Tapi lambat redanya

                        [Back]

 

 

 

06 Hak Tetangga

Apakah hak tetangga

Terhadap tetangganya?

Nabi yang mulia menjawab bijaksana

Jika utang, kau utangi ia

Jika mengundang, kau datang kepadanya

Jika sakit, kau menjenguknya

Jika minta tolong, kau menolongnya

Jika tertimpa musibah, kau hibur ia

Jika mati, kau urus jenazahnya

Jika pergi, kau jaga rumah dan keluarganya

Jika kau memasak, janganlah mengganggunya

Dengan bau masakan pembangkit selera

Kecuali kau kirimkan sebagian

Dari kau punya masakan

            [Back]

 

 

 

07 Kesukaan Abu Darda

Abu Darda berkata

Orang tak suka hidup papa

Tapi aku suka

Orang tak suka penyakit lara

Tapi aku suka

Orang tak suka mati muda

Tapi aku suka

Aku suka penyakit lara

Karena ia penebus dosa

Aku suka hidup papa

Sebab jadikanku tawadlu kepada-Nya

Aku suka mati segera

Karena kurindu

Bertemu Tuhanku

                       [Back]

 

 

08 Cinta Tiga Lebih Dari Tiga

Allah cinta kepada

Tiga golongan manusia

Tapi cintanya kepada

Tiga golongan manusia

Lebih berat kepada mereka

Allah cinta orang taqwa

Namun pada pemuda yang taqwa

Ia lebih cinta

Allah cinta seorang pemurah

Namun pada orang miskin yang pemurah

Ia lebih cinta

Allah cinta orang rendah hati

Namun pada orang kaya yang rendah hati  

                                 Ia lebih cinta                                                                            Al Hadits

                                              [Back]

 

 

09 Kesukaan Nabi

Nabi saw bersabda

Sungguh

Setiap manusia punya kesukaannya

Dan kesukaanku ada dua

Jihad di Jalan-Nya

Dan dekat dengan orang papa

Siapa saja suka

Terhadap keduanya

Berarti ia

Suka padaku

Siapa saja

Membenci keduanya

Berarti ia

Benci kepadaku                                   Al Hadits dari Anas bin Malik

            [Back]

 

 

[Soneta Nusantara] - [Nusantara Sonnets]

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

Pengelola Baktinendra Prawiro, Retno Kintoko

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright©soneta.org 2004  
 For problems or questions regarding this web contact
[admin@soneta.org] 
Last updated: 16/06/2015